Administrative Staff

Sr. No. Name of Staff Date of Joining Designation Remarks
1
Shri. Saiprasad Parrikar
22-11-2012 Programming Assistant  
2
Shri. Vasudev Namdev Satardekar
02-06-1992 Projectionist  
3
Shri. Amitabh Banaulikar
11-04-2016 Storekeeper  
4
Shri. Mahadev S. Naik
23-01-1987 U.D.C  
5
Shri. Kishor Sadashiv Polle
01-08-1992 Driver (Heavy)  
6
Smt. Kusum Mohan Patil
29-09-2014 Peon  
7
Shri. Sadguru gajanan Chodankar
23-07-1996 Watchman  
8
Shri. Satish Uttam Naik Arondekar
01-02-2014 Watchman Contract Basis
9
Shri. Damodar Ramakant Palkar
19-02-2014 Watchman Contract Basis
10
Smt. Prajakta Pradeep Tamboskar
20-01-2013 Sweeper cum Attendant Contract Basis
11
Shri. Srinivass R. Shinde
02-08-2013 LDC  
12
Shri. Gauresh Kerkar
04-07-2014 LDC